Hoạt động

Giá trị cốt lõi

(31-12-2016 03:55 AM) - Lượt xem: 396

– Trung thực: Thế Giới Giấy luôn đảm bảo tính trung thực về chất lượng, giá cả, chính sách bán hàng, các chế độ đãi ngộ với đội ngũ của mình và quyền lợi của các cổ đông.

– Phục vụ: Chúng tôi luôn ý thức rằng phục vụ khách hàng là mục tiêu tối thượng; lấy mức độ hài lòng của khách hàng làm thước đo hiệu quả công việc. Dù là khách hàng bên ngoài hay khách hàng nội bộ doanh nghiệp chúng tôi đều hướng tới mục tiêu phục vụ lẫn nhau.

– Hợp tác: Hợp tác để tạo nên sức mạnh. Chính vì vậy chúng tôi xem đội ngũ của mình là bạn, khách hàng là đối tác, nhà cung cấp là anh em. Tất cả hợp lại với nhau để tạo thành một chuỗi gắn chặt lợi ích, chia sẻ giá trị.

Các tin liên quan: