Hoạt động

Triết Lý Kinh Doanh

(03-01-2017 07:11 AM) - Lượt xem: 400

Lấy công nghệ tiên tiến làm trung tâm; lấy chất lượng để cam kết với khách hàng; lấy sự khác biệt vượt trội làm lợi thế cạnh tranh; lấy sự thịnh vượng cùng đối tác làm mục tiêu lâu dài; lấy tăng trưởng làm động lực phát triển; lấy khách hàng làm trung tâm trong mọi hoạch định chiến lược; lấy trách nhiệm, hợp tác, đãi ngộ làm kim chỉ nam hành động; lấy bản sắc Thế Giới Giấy làm niềm tự hào tiến lên; Lấy tốc độ phục vụ để vượt qua lịch sử; 

Các tin liên quan: