G

0901 077 077

:

Danh Sách Khách Hàng May Mắn Nhận Quà Fan Cứng

Thời gian tham gia Fan cứng của Thế Giới Giấy đã kết thúc và dưới đây là danh sách 60 bạn nhận được quà: 

Xin chúc mừng 60 bạn đã nhận được quà là 10 hộp JPS180 tết + 1 năm sử dụng giấy miễn phí

kết quả fan cứng thê giới giấy
Kết quả fan cứng của Thế Giới Giấy

SAU ĐÂY TGG SẼ CÔNG BỐ DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐÃ TRÚNG GIẢI

STTTÊN KHÁCH HÀNGLINK FACEBOOK
1Truc Thanhhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100014331347458
2Duong Thanhhttps://www.facebook.com/duongthanh1979
3Hang Phanhttps://www.facebook.com/hang.phan.1238292
4Ltđ Dì Mỡhttps://www.facebook.com/hang.phan.1238292
5Duc Lehttps://www.facebook.com/profile.php?id=100005389399399
6Nguyễn Dươnghttps://www.facebook.com/phan.ngheo.3382
7Le Duonghttps://www.facebook.com/profile.php?id=100034789788582
8Phạm H. Quânhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100004807035568
9Vy Truonghttps://www.facebook.com/vytruong00
10Vũ Nhàihttps://www.facebook.com/mindy.ngoc.121
11Vũ Đứchttps://www.facebook.com/profile.php?id=100009421943605
12Vũ Hàhttps://www.facebook.com/hovu.gai.790
13Nguyễn Thị Hộihttps://www.facebook.com/profile.php?id=100007834057116
14Ngọc Vũhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100010485699463
15Doanh Phạmhttps://www.facebook.com/pham.doanh.35380
16Cô chủ nhỏhttps://www.facebook.com/lol.an.7712
17Huong Lamhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100034699909089
18Vũ Lanhttps://www.facebook.com/ha.vu.39566905
19Hiep Vohttps://www.facebook.com/profile.php?id=100039460759566
20Da Dahttps://www.facebook.com/profile.php?id=100037705688827
21Tai Vohttps://www.facebook.com/profile.php?id=100037669511094
22Nguyên Lâmhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100035863755806
23Uyen Uyenhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100037564665724
24Ti Tihttps://www.facebook.com/profile.php?id=100032948291767
25Dinh Quochttps://www.facebook.com/dinh.quoc.50999405
26Lê T. Mỹ Nươnghttps://www.facebook.com/kimtrapy
27Hoa Suhttps://www.facebook.com/hoa.su.148553
28Hiep Nguyenhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100037650670320
29Đ. Nữ Thùy Dunghttps://www.facebook.com/truong.dung.370177
30Hoa Hồng Gaihttps://www.facebook.com/vybenhoxiu
31Hoang Lehttps://www.facebook.com/profile.php?id=1000413420640500
32Phan Hoàng Dũnghttps://www.facebook.com/dung.phanhoang.779
33Be Lunhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100011232334139
34Nhuong Nguyenhttps://www.facebook.com/nhuong.nguyen.5283166
35Nguyễn Kenjihttps://www.facebook.com/kenji.nguyen.98478
36Đặng Văn Tínhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100008768431518
37Lực Nguyễnhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100043773136772
38Quynh Le Hien Taihttps://www.facebook.com/quynhnhu.quynhnhu.73345
39Lan Vũhttps://www.facebook.com/mua.nhatnhoa.315080
40Nguyen Bichgiauhttps://www.facebook.com/panda.nguyen.96155669
41Beu Beuhttps://www.facebook.com/beu.beu.94043626
42Hoa Mười Giờhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100035609451751
43Đặng Việthttps://www.facebook.com/profile.php?id=100015323478702
44BichSang Nguyenhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100009292356555
45Vũ Huyhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100014672314627
46Đặng Ngahttps://www.facebook.com/ly.poca95
47Phạm Đoàihttps://www.facebook.com/tranphong.john
48Vũ Thị Quếhttps://www.facebook.com/hana.nguyet
49Nguyễn Chùm Emhttps://www.facebook.com/chumem.nguyen
50Hải Lvhttps://www.facebook.com/hailv95
51Minh Phươnghttps://www.facebook.com/minhphuong153
52Lam Camhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100008653273370
53Giang Hảihttps://www.facebook.com/gianghai138
54Nguyễn Thanh Túhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100009460753658
55Phú Cườnghttps://www.facebook.com/thuyetkjn
56Vinh Trầnhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100007320729164
57Phi Vu Tran Lehttps://www.facebook.com/phivu.tranle.3
58Thật Nguyễnhttps://www.facebook.com/trungthat.nguyen
59Lịch Nguyễnhttps://www.facebook.com/lich.nguyen.771
60Nguyễn Hưnghttps://www.facebook.com/nicky.nguyen.12576
61Nghiêm Gáihttps://www.facebook.com/gai.nghiem


Công Ty Cổ Phần Thế Giới Giấy

Số điện thoại: 0901 077 077
Email: thegioigiay@paper.vn
Website: https://thegioigiay.net
Fanpage: https://www.facebook.com/Congtythegioigiay/
Địa chỉ: Số 21 Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM
Nhà máy: Số 11 Tân Thới Nhất 17, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12,TPHCM